Image Alt

Działalność Fundacji

Obszary działań Fundacji

Misją Fundacji KARDIORYTM jest podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju elektrokardiologii. Obszary działań, które są ujęte w statucie Fundacji obejmują:

Działalność edukacyjna

Organizujemy szkolenia, warsztaty tematyczne i konferencje dla kadry medycznej w zakresie elektrokardiologii.

Eventy charytatywne

Pozyskujemy środki finansowe i rzeczowe, dzięki którym możemy realizować szkolenia oraz zakup sprzętu.

Pomoc dla kliniki

Kupujemy sprzęt medyczny umożliwiający nowoczesne leczenie zaburzeń przewodzenia oraz rytmu serca.

Pomoc dla pacjentów

Organizujemy akcje społeczne dla pacjentów wspierając ich w codzienności, rekonwalescencji oraz w walce z chorobą.