Image Alt

Działalność edukacyjna

Organizujemy szkolenia, warsztaty tematyczne i konferencje dla kadry medycznej w zakresie elektrokardiologii.

O DZIAŁALNOŚCI

Fundacja zajmuje się szeroko pojętą edukacją społeczną na tematy dotyczące zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom układu krążenia oraz postępowania w nagłych sytuacjach zagrażających zdrowiu czy życiu.

Organizujemy szkolenia poświęcone tematyce kardiologii, skierowane zarówno do specjalistów jak i dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Finansujemy uczestnictwo młodych lekarzy w sympozjach naukowo – szkoleniowych oraz wspieramy poprzez stypendia najbardziej zdolnych pracowników naukowych.

Realizujemy także programy zdrowotne wspierające profilaktykę zaburzeń rytmu serca.

Aktywnie promujemy nowoczesną diagnostykę i metody leczenia zaburzeń przewodzenia i rytmu serca.

INICJATYWY W RAMACH DZIAŁALNOŚCI

Zobacz jakie inicjatywy podejmujemy.

11 luty 2017

V Konferencja W sercu Łodzi

11 luty 2017

SPOTKANIE EDUKACYJNE 2017

10 października 2015

25 października 2014