II Konferencja „W SERCU ŁODZI”

      II Konferencja „W SERCU ŁODZI”

Opis wydarzenia

W dniach 11-12 kwietnia 2014 roku w Hotelu Andel’s w Łodzi  odbyła się II Konferencja Naukowa „W Sercu Łodzi”, będąca coroczną, jedną z największych  polskich konferencji edukacyjnych i naukowych poświęconych szeroko rozumianym zagadnieniom kardiologicznym ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, niewydolności serca z uwzględnieniem możliwości współczesnej elektroterapii.
Zagadnienia te zostały przygotowane zarówno dla lekarzy „zabiegowców”- elektrokardiologów,  jak i „nie-zabiegowców” – lekarzy POZ, internistów specjalizujących się w zakresie kardiologii, jak też kardiologów.

Honorowy patronat nad konferencją objęło: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w tym Sekcja Rytmu Serca i Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej. Głównymi organizatorami byli: Klinika Elektrokardiologii USK im. WAM-CSW w Łodzi, Oddział Kardiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi – kierownik kliniki prof. dr. hab. n. med. Zenon Gawor, Katedra i Klinika Kardiologii WSS im. dr Władysława Biegańskiego w Łodzi  – kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był wybitny specjalista w dziedzinie kardiologii: dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof  Wranicz  – Kierownik Kliniki Elektrokardiologii USK im. WAM – CSW w Łodzi oraz współzałożyciel i Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Elektrokardiologii im. dr. S. Sterlinga w Łodzi – KARDIORYTM.

Do udziału w konferencji zaproszenie przyjęło ponad 40 wykładowców – polskich ekspertów w dziedzinie elektrokardiologii  i kardiologii.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem lekarzy i studentów z całego kraju – zarejestrowano na nią ponad 400 uczestników. Sesje plenarne odbywały się w 2 salach konferencyjnych Hotelu Andel’s. Dodatkowo w trakcie konferencji miały miejsce pokazy filmowe, na których prezentowano oryginalne doniesienia naukowe z dziedziny kardiologii.

Warto zaznaczyć, że w wyniku dotychczasowej współpracy 4 klinik i wdrożeniu  jedynego w Polsce Regionalnego Programu Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym „Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi”-  dzięki któremu działa całodobowy system dyżurów dla pacjentów wymagających bezzwłocznej implantacji defibrylatorów lub stymulatorów serca, uratowano życie ponad 1000 pacjentów z regionu łódzkiego u których nastąpiło zatrzymanie krążenia (Nagły Zgon Sercowy).

 

Wierzymy, że spotkamy się także podczas następnych edycji, które tradycyjnie będą organizowane w ramach tak unikatowego i specjalistycznego spotkania osób jakim jest Konferencja „W SERCU ŁODZI”.