III KONFERENCJA „W SERCU ŁODZI”

      III KONFERENCJA „W SERCU ŁODZI”

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji „W SERCU ŁODZI”, która odbędzie się w dniach

17-18.04.2015r w Hotelu Andel’s w Łodzi przy ul. Ogrodowej 17.

Trzecia edycja Konferencji  dotyczyć będzie szeroko rozumianych zagadnień kardiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, niewydolności serca z uwzględnieniem możliwości współczesnej elektroterapii. Zagadnienia te przygotowane zostaną głównie dla lekarzy „nie-zabiegowców” – lekarzy POZ, internistów, specjalizujących się w zakresie kardiologii, jak też kardiologów. Konferencja ma na celu przybliżenie środowisku lekarzy aktualnych wskazań do różnych form elektroterapii w leczeniu: wolnych rytmów (stymulacja) , szybkich rytmów, komorowych i nadkomorowych (ablacje), niewydolności serca orz w profilaktyce nagłego zgonu sercowego.
Przedstawiane problemy będą omawiane od podstaw, zarówno zagadnienia kliniczne jak również elektrokardiograficzne.

Uzupełnieniem będą omawiane interaktywnie przypadki kliniczne pozwalające na sprawdzenie wiedzy uczestników i podjęcie samodzielnie decyzji terapeutycznych. Zeszłoroczna konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięło w niej udział ok. 350 osób.

Mamy nadzieję, zagadnienia, które będą poruszone podczas III Konferencji „W SERCU ŁODZI” spełnią Państwa oczekiwania i naukowo usatysfakcjonują, a nasi pacjenci będą mieli szansę na nowoczesne leczenie, wykorzystujące również zdobycze współczesnej elektroterapii.

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz

2015-program-aktualizacja

Rejestracja:

Formularz rejestracyjny na stronie www.wserculodzi.pl 

Udział w konferencji jest bezpłatny

 

ORGANIZATOR GŁÓWNY 

 

           logo_kardiorytm

 

WSPÓŁORGANIZATOR

kolegium lekarzy

PATRONAT