3 100 km wyzwania dla serca

      3 100 km wyzwania dla serca

Opis wydarzenia

Fundacja KARDIORYTM wsparła „Karpackie Wyzwanie” – wyprawę trójki śmiałków, którzy po raz pierwszy w historii podjęli próbę przemierzenia łuku Karpat wraz ze spływem Dunajem. W trakcie trwającej 60 dni podróży, 2100 km pokonali marszobiegiem po górach (42 km dziennie), a 1000 km kajakiem ze 100-kilometrowymi odcinkami dziennymi.

Poza niezwykłym wyczynem sportowym, wyprawa miała również aspekty naukowe.  Uczestnicy regularnie oceniali częstości akcji serca, a także okresowo wykonywali EKG celem uchwycenia zmian w pracy serca będących wyrazem adaptacji organizmu do przewlekłego wysiłku fizycznego.  Przed biegiem wszyscy już zostali poddani dokładnej diagnostyce kardiologicznej w Klinice Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.