Fundacja KARDIORYTM podarowała spiroergometr

      Fundacja KARDIORYTM podarowała spiroergometr

Opis wydarzenia

30 kwietnia 2013r. Fundacja Kardiorytm przekazała Regionalnemu Centrum Chorób Serca im. dr. S. Sterlinga (ul. S. Sterlinga 1/3) spiroergometr – urządzenie zwiększające możliwości diagnostyczne u osób z problemami układu krążenia  oraz pozwalające na ocenę wydolności organizmu. Zakup urządzenia pozwoli odciążyć dwa pozostałe szpitale, które zapewniały pacjentom Regionalnego Centrum (…) dostęp do badań wykonywanych za pomocą spiroergometru. Zakup sprzętu został sfinansowany dzięki darowiznom przekazanym na rzecz Fundacji Kardiorytm, wartość urządzenia  wynosi blisko 80 tys. zł. W uroczystości przekazania sprzętu  uczestniczyli m.in.: Kierownik Kliniki Elektrokardiologii Prof. Jerzy Krzysztof Wranicz, Dyrektor Szpitala im. WAM dr Wiesław Chudzik, Prorektor ds. Rozwoju UM w Łodzi Prof. Dariusz Nowak oraz Konsultant Wojewódzki  w dziedzinie kardiologii Prof. Zenon Gawor.

Przekazanie spiroergometru Regionalnemu Centrum Chorób Serca im. dr. S. Sterlinga spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony mediów. Informacja pojawiła się w dwóch stacjach telewizyjnych, rozgłośni radiowej oraz  w prasie.