Sprzęt przekazany przez Fundację do Kliniki

      Sprzęt przekazany przez Fundację do Kliniki

Opis inicjatywy

Wyposażenie i sprzęt medyczny zakupiony przez Fundację

i przekazany Klinice Elektrokardiologii:

2013 r

Ergo spirometr stacjonarny MetaLyzer 3B i zestaw komputerowy

79.990,00

2016 r

Kardiograf impedancyjny NICaS z komputerem systemu NICaS z zasilaczem, drukarką HP, i wózkiem pod system

51.100,00

Monitory pacjenta model Truscope Elite A6 – 9 szt.,

Centrala monitorowania zbiorczego wraz z oprogramowaniem

Zestaw komputerowy – 2 szt

237.816,00

Rejestrator Holterowski EKG model Medilog AR12 plus – 2 szt.

17.064,00

Rejestrator Holterowski EKG model Medilog FD12 plus – 4 szt.

39.312,00

Wyposażenie labolatorium – meble laboratoryjne + lampa bezcieniowa sufitowa ORDIS L21-25T

26.917,00

Meble dla Kliniki

3.457,00

2017 r

Wyposażenie i meble do laboratorium

19.156,00

RAZEM

474.812,00