Image Alt

O Fundacji

Misją Fundacji KARDIORYTM jest podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju elektrokardiologii.

Misja Fundacji KARDIORYTM

Fundacja pomaga Klinice Elektrokardiologii w dążeniu do rozwoju nowoczesnej diagnostyki chorób serca, zwiększaniu dostępności i skuteczności leczenia oraz we wprowadzaniu nowoczesnych technik leczenia zaburzeń i przewodzenia rytmu serca.

Wspieramy edukację z zakresu nowoczesnej elektrokardiologii wśród lekarzy, personelu medycznego i pacjentów, oraz promujemy zdrowy tryb życia i profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych.

Naszym ważnym celem jest obniżenie śmiertelności z powodu nagłego zgonu sercowego. Jesteśmy patronem regionalnego programu „ Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi”, mającego za zadanie zwiększyć dostępność mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności tych dotkniętych chorobami układu krążenia, do zabiegów ratujących życie.

 

Fundacja Kardiorytm