Image Alt

Statut Fundacji

Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr S. Sterlinga - Kardiorytm

Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr S. Sterlinga – Kardiorytm

Zapoznaj się z dokumentem opisującym statut fundacji. Jej cele oraz zakres działalności.

Statut Fundacji

Pobierz statut Fundacji w formacie PDF